Zebra Voorlichting

Cliënten kunnen je in de behandelkamer voor (ethische) dilemma’s plaatsen. En uiteraard bespreken we als hulpverlener deze dilemma’s en vragen met collega’s en de direct betrokken hulpverleners rond de betreffende client. Allemaal precies zoals het staat beschreven in de diverse richtlijnen en protocollen….. Ik wil graag een persoonlijk verhaal met jullie delen. Over wat je…

Zelfbeschadiging als roep om aandacht? Ik dacht altijd dat zelfbeschadiging een roep om aandacht of hulp was. Dat het hoorde bij de bepaalde labels die we aan mensen geven. Ook dacht ik dat het een thema was waar niet over gesproken kon worden met de mensen die zichzelf beschadigen, omdat ze hier niet open voor…