Zebra Voorlichting

Cliënten kunnen je in de behandelkamer voor (ethische) dilemma’s plaatsen. En uiteraard bespreken we als hulpverlener deze dilemma’s en vragen met collega’s en de direct betrokken hulpverleners rond de betreffende client. Allemaal precies zoals het staat beschreven in de diverse richtlijnen en protocollen….. Ik wil graag een persoonlijk verhaal met jullie delen. Over wat je…