Zebra Voorlichting

HOE GA JE OM MET AUTOMUTILATIE?

Voorlichting voor artsen en verpleegkundigen

EEN CLIËNT DOET ZICHZELF PIJN, EN NU?

Advies en voorlichting aan GGZ professionals

Wie is Nicole?

Nicole is een ervaringsdeskundige die zich inzet voor het doorbreken van de taboes en stigma's op zelfbeschadiging en het delen van ervarings- en herstelverhaal.

``Door de brug te slaan tussen cliënt en hulpverlenersperspectief weet Nicole altijd de juiste snaar te raken.``

ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren & Accepteren.

De naam Zebra is oorspronkelijk bedacht om het taboe / stigma wat er heerst op dit onderwerp. Ik was zo bang dat het openlijk spreken over zelfbeschadiging mijn carrière zou schaden dat ik een schuilnaam bedacht: Zebra. De naam die mijn oudste zoon aan mijn littekens had gegeven als jong kind. Inmiddels hebben de letters een diepere betekenis en heb ik mogen ervaren dat het spreken over zelfbeschadiging juist stigmatiserend werkt.

Nicole is ZEBRA Voorlichting in 2015 begonnen vanuit haar eigen ervaringsdeskundigheid. Nicole won in november 2016 de roos van Elisabeth (Elisabethfonds) voor haar voorlichtingen/activiteiten met ZEBRA Voorlichting.

Nicole heeft inmiddels een ruim netwerk aan psychologen, artsen, verpleegkundigen en professionals in de maatschappelijke zorg waar zij ondersteuning biedt als ervaringsdeskundige.

 

Voor artsen en verpleegkundigen organiseren wij trainingen over bejegening en geven wij informatie over zelfbeschadiging. Ook verzorgen wij rollenspel / communicatie trainingen als het gaat om de bejegening van cliënten.

Voor GGZ professionals zijn wij een partner die graag meedenkt in het herstelproces van jongeren en (jong)volwassenen die te maken hebben met automutilatie. Dit kan in de vorm van een voorlichting / training zijn maar ook in individuele casus besprekingen als externe adviespartij.

Ik hoop het stigma en taboe op zelfbeschadiging te kunnen verminderen en daarmee het onderwerp meer bespreekbaar te maken in de (Nederlandse) samenleving. Door meer in de openheid te treden met dit onderwerp hopen wij dat mensen die kampen met deze problematiek eerder aan de bel trekken en geholpen kunnen worden.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat wanneer de omgeving (ouders/partners & naasten), de hulpverleners (GGZ) en artsen/medici/verpleegkundigen meer van het onderwerp Zelfbeschadiging weten er op een meer begripvolle wijze gereageerd kan worden, wat het herstel van cliënten ten goede komt.

Voor wie?

Wij bieden voor professionals in de zorg diverse mogelijkheden voor advies, training of voorlichting. Wilt u meer weten, kies de desbetreffende titel uit die bij u past.

Artsen & Verpleegkundigen

shutterstock_271845803

GGZ & Hulpverleners

shutterstock_516046135