Zebra Voorlichting

Zelfbeschadiging als roep om aandacht? Ik dacht altijd dat zelfbeschadiging een roep om aandacht of hulp was. Dat het hoorde bij de bepaalde labels die we aan mensen geven. Ook dacht ik dat het een thema was waar niet over gesproken kon worden met de mensen die zichzelf beschadigen, omdat ze hier niet open voor…