Zebra Voorlichting

Wij zijn volledig afhankelijk van donaties. Wilt u onze stichting (financieel) ondersteunen. Dan kunt u uw donatie overmaken op:

NL59 RABO 0317 2120 79 t.n.v. Stichting Zebra Voorlichting

Tevens zijn wij ANBI geregistreerd. Voor informatie over structurele donaties of nalatenschap kunt u informatie opvragen bij onze penningmeester: marijke@zebravoorlichting.nl