Zebra Voorlichting

Bij zebra voorlichting bieden we voor diverse groepen, verschillende activiteiten en opties aan:

Voor lotgenoten:

Activiteiten zoals SIAD, kerstlunch e.d.
Gespreksgroepen met thema (1x per maand)
Werkboek van zelfbeschadiging naar zelfzorg

Voor ouders/naasten:

Maandelijkse ouder/naaste avonden (elke derde dinsdag van de maand, 19.30 – 21.30)
Informatiebijeenkomst over zelfbeschadiging (1x per 3 maand)
Vraag het zebra chat

Voor hulpverleners:

Voorlichting
Casuistiek ondersteuning
Werkboek van zelfbeschadiging naar zelfzorg (voor de client, met hulpverlener te gebruiken)