Zebra Voorlichting

Op donderdag 17 november is voor de 23e keer de Roos van Elisabeth uitgereikt. Genomineerd waren: Vrijwilligers Meester Geertshuis in Deventer; gastvrije huiskamer waar mensen even op adem kunnen komen Dimence, Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen; Jasmin Gul; vanuit het perspectief ervaringsdeskundige op gebied van autisme biedt ze handvaten aan lotgenoten hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen en…

Telegraaf

Hoe ga je om met een kind dat zichzelf snijdt? Veel ouders hebben geen idee, merkt ervaringsdeskundige Nicole ter Morsche (27) uit Enschede. Met voorlichtingavonden voor ouders probeert ze het taboe op automutilatie te doorbreken. “Veel ouders willen graag geloven dat die kras écht gewoon van de kat was.” https://vrouw.nl/artikel/in-het-nieuws/40693/zelfbeschadiging-bij-kinderen-veel-ouders-willen-geloven-dat-die-kras

Omroep Max

Nicole slaagde er in om van haar drang tot zelfbeschadiging af te komen. Ze heeft daarom Stichting Zebra Voorlichting in het leven geroepen waarmee ze ervoor wil zorgen dat dit probleem meer aandacht en begrip krijgt onder artsen, ouders en leeftijdsgenoten. Zelf won ze hiermee pasgeleden de Roos van Elisabeth, een prijs voor patiëntgerichte initiatieven…

De 27-jarige Nicole uit Enschede vindt het zorgelijk dat zelfbeschadiging op Instagram en Youtube wordt verheerlijkt. Zelf heeft ze jarenlang gekampt met deze aandoening en geeft er sinds kort ook voorlichting over. “Als je jezelf snijdt en jezelf zoveel pijn doet is er echt veel meer met je aan de hand. Vreselijk om daar zo…

Jezelf snijden om maar wat te voelen. Of om even helemaal niets te voelen. Naar schatting doet 1 op de 6 jongeren het weleens. Sommigen willen met blogs, vlogs en voorlichting zelfbeschadiging uit de taboesfeer halen. Maar hun online foto’s en filmpjes werpen ook de vraag op of ze hiermee niet juist anderen op een…