Zebra Voorlichting

20 april 2022, 19.30 – 21.30. Online

Elke 3e woendsag van de maand organiseren wij van 19.30 – 21.30 een ouder/naaste avond. Deze zijn om en om online & op locatie in Borne te volgen.

De avonden worden geleid door een ervaringsdeskundige en familie-ervaringsdeskundige van Zebra Voorlichting. Tijdens de avond is er ruimte om onderling te delen, vragen te stellen of alleen even te luisteren naar elkaar.

De avonden zijn open voor alle ouders/naasten van mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben.

Wil je aansluiten? Aanmelden kan via aanmeldingen@zebravoorlichting.nl.