Zebra Voorlichting

Enschede 19 september 2019 van 19.30 – 21.30 uur

Ervaringsdeskundigen/gespreksleiders: Nicole & Max

Aanmelden: enschede@zebravoorlichting.nl

Datum en tijd: 19 september 2019 van 19.30 – 21.30, inloop vanaf 19.15

Locatie: Human Capital B.C., Oldenzaalsestraat 3, Enschede


Help, mijn kind of vriend(in) beschadigt zichzelf. Wat kan ik doen?
Informatie- en gespreksavond voor naasten, over zelfbeschadiging

Hoe ga je om met een kind, partner of vriend(in) die zichzelf opzettelijk pijn doet, zichzelf snijdt, brandt of regelmatig een overdosis neemt? Als u zichzelf, als naaste, deze vraag regelmatig stelt, kom dan op 19 september naar het Human Capital Business Centre (oldenzaalsestraat 3) in Enschede. De informatie- en gespreksavond begin om 19.30 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.15.
Op de avond zal er informatie worden gegeven over zelfbeschadiging en de ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal. Hierna is er ruimte voor vragen en gesprek

Aanmelden is gewenst via enschede@zebravoorlichting.nl

Erover praten helpt
Zelfbeschadiging is een complex probleem waar vaak (ernstige) trauma’s of persoonlijkheidsproblemen aan ten grondslag liggen. Het roept bij omstanders gevoelens op van machteloosheid, boosheid, verdriet en onbegrip. Nicole en Max zijn ervaringsdeskundige en delen hun eigen verhaal met de aanwezigen. Ze vertellen hoe het voor hun individueel was, wat ze dachten, deden en zeiden. Hoe wist Nicole haar geheim jarenlang verborgen te houden voor haar ouders? Ze vertelt wat het met haar deed toen zij erachter kwamen, en hoe het haar vervolgens lukte om te herstellen. Max deelt uit eigen ervaring o.a. over zijn geschiedenis en tips over wat wel en niet hielp om te doen of te zeggen tegen iemand die zichzelf beschadigingen toebrengt.

Wederzijds begrip
Nicole: “Mensen die middenin deze problematiek zitten, kunnen en willen over zelfbeschadiging niet praten. Vaak omdat dit gewoon te moeilijk is door angst of uit schaamte. Dat maakt het extra moeilijk voor ouders en vrienden om te helpen. Maar de mensen waarvan je houdt, zijn juist zo belangrijk om uit je nare situatie te komen. Door mij, als ervaringsdeskundige, vragen te stellen, ontstaat er meer wederzijds begrip en lukt het vaak wel om zelfbeschadiging bespreekbaar te maken.”

ZEBRA helpt
Om anderen te helpen richtte Nicole, ZEBRA Voorlichting op. In november 2016 ontving ze daarvoor van het Elisabethfonds, de Landelijk erkende ‘Roos van Elisabeth’ in de categorie ‘Professionals Jeugd’. ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen, Begrijpen, Reduceren en Accepteren. Haar organisatie zet zich in voor lotgenoten, naastbetrokkenen en ouders. Daarnaast verzorgt ze trainingen/lezingen voor psychologen, artsen en verpleegkundigen over dit onderwerp.